TreeMania

TREEMANIA

Sense able green

Openbaar groen

Logisch en van nature goed

TreeMania richt zich op vergroening van steden. Wij geloven in circulariteit van de natuur. De basis is een gezonde bodem met voldoende bodemleven. Groeiplaatsen voor stadsbomen worden zo ingericht dat de bodemstructuur los blijft, de bomen onderling wortelcontact hebben en symbiose aan kunnen gaan met schimmels en bacteriën. Waardplanten in de boomspiegel trekken natuurlijke vijanden van de meest voorkomende ziektes en plagen aan. Het planten van verschillende soorten bomen verlaagt de infectiedruk. Afgevallen blad blijft in de boomspiegel. Zo ontstaat een regeneratief ecosysteem wat weinig onderhoud nodig heeft. Inzet van slimme sensortechniek leert ons het ecosysteem rond de boom in stand te houden.

Bodem als basis

TreeMania - Your soilmate

De bodem vormt letterlijk de basis voor de groei van bomen en planten. Via hun wortels gaan bomen en planten een symbiose aan met het microleven in de bodem. Dit microleven ontvangt suikers en andere exsudaten van de boom in ruil voor water en nutriënten. De structuur en samenstelling van de bodem bepaalt óf en hoe dit microleven zich ontwikkelt. 

Wij besteden veel aandacht aan een gezonde bodem. Als de basis goed is, groeit het bovengronds immers vanzelf!

Urban forest

Wat ons groen kan doen

Groen levert ecosysteemdiensten en speelt een belangrijke rol bij het leefbaar houden van steden en dorpen.  

Onze projecten zijn gericht op  verhoging van het rendement en verlaging van de kosten van openbaar groen. 

WATERBUFFERING

Groenstroken kunnen veel regenwater bergen. Daarmee wordt de druk op het riool verlaagd én is er meer water beschikbaar in tijden van droogte.
Een bergingscapaciteit van 45 liter water per m2 is goed haalbaar zonder kunstmatige voorzieningen. Om zoveel mogelijk regenwater te bergen, zorgen wij voor een gezonde bodem met een open structuur en voldoende organische stof.
Lees meer...

BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit draagt bij aan het voorkomen van plagen als luizen en eikenprocessie-rupsen. In de keuze van zowel bomen als onderbeplanting streven wij naar vergroting van de biodiversiteit. Daarbij kiezen we voor voldoende drachtplanten voor bestuivers als bijen, vlinders en hommels. Deze leveren ook een aanvullende voedselbron voor natuurlijke vijanden als lieveheersbeestjes, gaasvliegen en sluipvliegen.

HITTESTRESS

Bomen creëen door het verdampen van water hun eigen microklimaat. Daardoor zijn ze zeer effectief om hittestress in steden te voorkomen. Hoe groter het bladvolume, des te groter het effect. Beschikbaarheid van voldoende vocht is daarbij essentieel. Daarom besteden wij veel aandacht aan een gezonde, luchtige bodem die voldoende water kan vasthouden.
Lees meer...

INBOET REDUCTIE

In de eerste jaren na aanplant verkeren bomen in plantshock. Ze zijn veel van hun fijne opnamewortels kwijtgeraakt en het bodemecosysteem is nog pril. Water is dan van levensbelang!
Voldoende water geven op het juiste moment voorkomt dat nieuwe aanplant afsterft. Onze sensoren monitoren het bodemvocht realtime. U ziet in één oogopslag of actie vereist is.

FIJNSTOF

Bomen hebben veel blad en zijn een sta in de weg voor wind. Daardoor filteren ze fijnstof uit de lucht. Een gemiddelde volwassen boom is goed voor 1,4 kg per jaar. Naaldbomen en loofbomen met behaard en plakkerig blad zijn extra efficiënt in het afvangen van fijnstof. In onze ontwerpen langs drukke wegen houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee.

CO2 REDUCTIE

Via fotosynthese leggen bomen CO2 uit de lucht vast. Een volwassen boom legt in 50 jaar gemiddeld 1.000 kg CO2 vast. Hoe harder een boom groeit, hoe meer CO2 wordt vastgelegd. Die groei wordt vooral bepaald door de standplaats. Daarom besteden wij veel aandacht aan de groeiplaats.
Lees meer...

WATERBUFFERING

Wij zetten groenstroken zoveel mogelijk in om regenwater te bergen. Daarmee wordt de druk op het riool verlaagd én is meer water beschikbaar in tijden van droogte.

Een bergingscapaciteit van 45 liter water per m2 is goed haalbaar zonder kunstmatige voorzieningen. Dit vraagt een gezonde bodem met een open structuur en voldoende organische stof
Lees meer...

BIODIVERSITEIT

In de keuze van zowel bomen als onderbeplanting streven wij naar vergroting van de biodiversiteit. Daarbij vinden wij het vooral belangrijk om voldoende dracht- planten te kiezen voor bestuivers als bijen, vlinders en hommels.Deze leveren ook een aanvullende voedselbron voor insecten als lieveheersbeestjes, gaasvliegen en sluipwespen. En dat zijn weer natuurlijke vijanden van veel voorkomende plagen als luizen en eikenprocessierupsen
Lees meer...

HITTESTRESS

Bomen creëen door het verdampen van water hun eigen microklimaat. Daardoor zijn ze zeer effectief om hittestress te voorkomen. Hoe groter het bladvolume, hoe groter het effect. Beschikbaarheid van voldoende vocht is daarbij essentieel. Daarom besteden wij veel aandacht aan de groeiplaats: een gezonde, luchtige bodem die voldoende water kan vasthouden
Lees meer...

Meten is weten

Om ontwikkelingen in de bodem realtime te kunnen volgen, maken wij gebruik van sensoren. Bij nieuwe aanplant meten we het bodemvochtgehalte. Op plekken waar strooizout inspoelt houden we de EC in de gaten. En op plekken waar de bodem verbeterd is monitoren we de microbiële processen in de bodem. Onze dashboards tonen in één oogopslag of actie vereist is.

Meten is weten

Om ontwikkelingen in de bodem realtime te kunnen volgen, maken wij gebruik van sensoren. Bij nieuwe aanplant meten we het bodemvochtgehalte. Op plekken waar strooizout inspoelt houden we de EC in de gaten. En op plekken waar de bodem verbeterd is monitoren we de microbiële processen in de bodem. Onze dashboards tonen in één oogopslag of actie vereist is.

NIEUWS

TreeMania in het nieuws

Onderzoek

XXXXXX

wie zijn wij


Ons team heeft veel kennis van bodemanalyse, het bodemmicroleven, de aanleg van groeiplaatsen, bodemverbetering, monitoring m.b.v. sensoren, IoT en het ontwikkelen van dashboards.

Gino Smeulders

Willy Détiger

Marcel Steegh

Didy Arnold

Willy Détiger
Marcel Steegh
Didy Arnold

Arnold Co-Innovatie

Gino Smeulders

Contact

088 3424242

Vennenweg 9, 5807 EH Oostrum

info@treemania.com

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring