TreeMania

LIEFDE VOOR ALLES
WAT GROEIT EN BLOEIT

EEN GROENE, GEZONDE OMGEVING
ZORGT VOOR ECONOMISCHE,
ECOLOGISCHE EN SOCIALE WINST

HANDELEN MET KENNIS

DROOGTE

Het is in 40 jaar niet zo droog geweest als het voorjaar van 2020.

WATER GEVEN

Pas aangeplante bomen krijgen structureel te weinig water.

AANPLANT

15 tot 20% sterfte van jonge aanplant is eerder regel dan uitzondering in deze droge tijden.

FOCUSSEN OP DE BODEM

Hoe zorg je ervoor dat er bij de aanplant van nieuwe bomen zo min mogelijk ingeboet moet worden? En op welke manier zorg je ervoor dat het beheer van bomen efficiënter, duurzamer én goedkoper kan? Onze circulaire aanpak en onze innovatieve vochtsensoren bieden een oplossing voor beide uitdagingen.
Wij – de vier maniakken van Treemania – handelen op basis van concrete kennis en data. Deze kennis en data zijn het fundament van onze organisatie en daarmee richten we ons voornamelijk op de bodem: dé basis voor bomen en alles wat groeit en bloeit.

REFERENTIES