TreeMania

TAKE CARE

Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. Met name de PH en zuurstofbeschikbaarheid bepalen of zich in de bodem gunstige micro-organismen of juist voor de plant schadelijke soorten ontwikkelen. Ook de beschikbaarheid van de meeste voedingselementen hangt sterk samen met het bodemmilieu. Onze bodemleven sensoren geven u realtime inzicht in het bodemmilieu.

Hierdoor ziet u direct het effect van bemesting en andere bewerkingen van de bodem en of het gewas op het bodemleven. Een overzichtelijk dashboard geeft u handvatten om de juiste richting te bepalen.

WATCH IN REAL TIME?

Want to watch in real time? We would like to be as transparent as possible to show how the data from our moisture and soil life sensors are translated into a clear dashboard. With this dashboard you know exactly when which trees need water or what the processes of a soil are. We have simulated real situations, with real sensors in the soil and therefore a real life dashboard.

© TreeMania, a SoilMania company